Polityka prywatności

W Play Slotty Vegas, dostępnym pod adresem playslottyvegas.com, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność naszych gości. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez Play Slotty Vegas oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i / lub gromadzą w Play Slotty Vegas. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

Gromadzone przez nas informacje

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o podanie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które może nam przesłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

  • Zapewnienia, obsługi i utrzymania naszej strony internetowej
  • ulepszania, personalizowania i rozszerzania naszej strony internetowej
  • Zrozumieć i przeanalizować, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony internetowej
  • opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
  • Komunikować się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z witryną oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Wyszukiwanie oszustw i zapobieganie im

Pliki dziennika

Play Slotty Vegas stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające / wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web

Jak każda inna strona internetowa, Play Slotty Vegas używa plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie internetowej Cookie Consent.

Polityka prywatności partnerów reklamowych

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych Play Slotty Vegas.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych w Play Slotty Vegas, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że Play Slotty Vegas nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności Play Slotty Vegas nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności serwerów reklamowych stron trzecich w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

Prawa do prywatności CCPA (Nie sprzedawaj moich danych osobowych)

Zgodnie z CCPA, oprócz innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do

Żądania, aby firma gromadząca dane osobowe konsumenta ujawniła kategorie i konkretne elementy danych osobowych, które firma zgromadziła na temat konsumentów.

Żądania od firmy usunięcia wszelkich danych osobowych konsumenta, które firma zgromadziła.

Żądanie, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Prawa do ochrony danych osobowych wynikające z RODO

Chcielibyśmy upewnić się, że użytkownik jest w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu – Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Prawo do sprostowania – użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważa za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych – użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Informacje dla dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

Play Slotty Vegas nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.